Podmínky použití

Chceme zaručit, že každému hráči, který navštíví naše stránky, se dostane maximum našich služeb. Proto vás žádáme, abyste si přečetli podmínky použití naší stránky a respektovali naše hosty.

Použitím našich služeb se zavazujete k naším uživatelským podmínká. Máme právo tyto podmínky kdykoli změnit. Proto vám navrhujeme, abyste si čas od času zkontrolovali aktuální verzi.

Online kasínové zprávy není zprostředkovatel ani operátor online hazardních her. Je to online hrací portál, který avízuje a poskytuje recenze vybraných heren a pokerových místností  a informace o online hrách. Nereprezentujeme žádné navádění na hazardní hry. Nevlastníme vlastní kasíno, pokerové místnosti a neposkytujeme žádné záruky a neneseme zodpovědnost.

Jakákoli zmínka o stránkách Online kasínových zpráv zahrnuje Oficiální blog online kasínových zpráv blog.onlinecasinoreports.com.

Neneseme zodpovědnost za chyby a omyly na této stránce. Ponecháváme si právo na případné změny bez předchozího upozornění. Mimo to, společnost Online kasínové zprávy se nezaručuje přesností, aktuálností, pravdivostí anebo uceleností svých informací, textů, grafických znázornění, odkazů nebo jiných věcí obsažených na naší stránce.

Stejně tak neručíme za informace obsažené na našich stránkách nebo za informace jimi poskytnuté. Vždy si zkontrolujte pravidla a omezení na dané stránce, než se pustíte do hry.

Doporučujeme vám, abyste si zkontrolovali současné zákony v zemi, kde jste hráčem online hazardních her. Online hazardní hry musí být zákonem povolené v městě a státě vašeho pobytu, musíte mít uzákoněný věk pro hazardní hraní a platit vztahující se daně v městě a státě vašeho pobytu. Je vaší zodpovědností si ověřit, že dodržujete vaše místní zákony!

Dodatkem, stránky her, které zde uvádíme, podle našich vědomostí, nesmí být používány v zemích USA.

Veškerý obsah je chráněn autorskými právy a jakékoli použití bez písemného souhlasu, je porušením aplikovatelných zákonů o ochraně autorských práv a obchodních známek.

1. Intelektuální vlastnictví

Veškerý obsah na našich stránkách je vlastnictvím společnosti Online kasínové zprávy. Zde je zahrnuto: jakékoli informace, materiály a služby na našich stránkách, diskuzní fóra, blogy, a jiné grafické a písemné odkazy.

Můžete si pořídit jednu kopii tohoto obsahu pro vaše osobní, nekomerční použití, za předpokladu, že veškerý zkopírovaný materiál zůstane neporušený a bude na něm uvedeno: "Autorská práva 1997-2008 Online kasínové zprávy. Všechna práva vyhrazena." Jakékoli jiné kopírování, distribuce, uskladňování nebo přenos jakéhokoli druhu, nebo komerční použití bez našeho předchozího písemného souhlasu je zakázano. To znamená, že nesmíte prodat, vydražit, převést nebo vyměnit vaše předplatné nebo osobní publikaci. Také nesmíte bez našeho souhlasu znovu publikovat, zveřejnit, předat nebo distribuovat jakýkoli obsah na online bulletiny, online nástěnky, blogy, chatové místnosti, intranety nebo kdekoli jinde. Dále souhlasíte s tím, že nepoužijete výňatky z našich stránek na jiných serverech a webových stránkách.

2. Etiketa
 
Naše stránka podporuje aktivní a otevřené diskuze mezi našimi členy. Prosíme vás o slušné a oprávněné chování.

3. Soukromí

Pokud se zaregistrujete na některém z našich RSS kanálů, budete požádání o vyplnění vaší emailové adresy. Slibujeme, že vaše adresa nebude nikdy použitá ke komerčním či distribučním účelům.

4. Dodatek o omezení odpovědnosti a záruk

Poskytujeme širokou škálu informací, komentářů a zábavy. Za žádným účelem nemůžeme vzít na sebe zodpovědnost za celistvost nebo přesnost tohoto obsahu. Ačkoli máme ty nejpilnější a nejtalentovanější techniky v odvětví, nemůžeme se zaručit, že náš obsah nebo poskytované služby se k vám dostanou neporušené, včas, bezpečně a bez omylů. Kromě záruky, že se budeme snažit vám poskytnout zajímavé a pomocné informace, vzdělání a zábavu, vám nic neslibujeme a ani se nevážeme k nějaké zodpovědnosti. Navíc si vyhrazujeme právo na případné omyly, ačkoli se budeme snažit podat vždy pravdivé informace.

ONLINE KASÍNOVÉ ZPRÁVY ANI ŽÁDNÝ Z NAŠICH PARTNERŮ SE NEMOHOU ZARUČIT, ŽE KVALITA JAKÝCHKOLI PRODUKTŮ, SLUŽEB, INFORMACÍ A JINÉHO MATERIÁLU, KTERÝ SI ZAKOUPÍTE NEBO OBDRŽÍTE BĚHEM UŽÍVÁNÍ NAŠICH SLUŽEB, BUDE SPLŇOVAT VAŠE OČEKÁVÁNÍ, ANEBO ŽE PŘIPADNÉ CHYBY BUDOU OKAMŽITĚ OPRAVENY. MY ANI NAŠI PARTNEŘI NEPOSKYTUJEME ŽADNÉ ZÁRUKY, VČETNĚ VYJÁDŘENÝCH NEBO ZE ZÁKONA VYPLÝVAJÍCÍCH VÝHRAD. 
TOTO SE BEZ OMEZENÍ VZTAHUJE NA ZÁRUKY VLASTNICKÉHO NÁROKU,  NA VÝHRADY VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA  OBCHODOVATELNOSTI NEBO ZÁRUKY VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU S OHLEDEM NA NAŠE STRÁNKY, JAKÝKOLI JIMI UVEDENÝ OBSAH NEBO JAKÉKOLI NÁMI POSKYTOVANÉ SLUŽBY,  NÁSTROJE, PRODUKTY NEBO MAJETKY.DOSLOVA SOUHLASÍTE, ŽE BERETE NA SEBE VEŠKERÁ RIZIKA, CO SE TÝČE KVALITY A PROVEDENÍ NAŠICH SLUŽEB A PŘESNOSTI NEBO CELISTVOSTI JEJICH OBSAHU.

NĚKTERÉ ZEMĚ NEPOVOLUJÍ  VYLOUČENÍ VÝHRAD VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA NEBO OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI PRO NÁHODNÉ NEBO VEDLEJŠÍ ŠKODY. VÝŠE ZMÍNĚNÁ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ VÝHRAD SE PROTO NA VÁS V TAKOVÉM PŘÍPADĚ NEVZTAHUJÍ. V TAKOVÝCH PŘÍPADECH NAŠE ZODPOVĚDNOST A ZODPOVĚDNOST DALŠÍCH STRAN ZA UVEŘEJNĚNÝ OBSAH, BUDE OMEZENÁ DO NEJVĚTŠÍHO ZÁKONEM POVOLENÉHO ROZSAHU.

Poslední aktualizace: 23.září 2008

Ano! Chci dostávat informace o exkluzivních bonusech, propagačních akcích a novinkách.

SUBSCRIBE